czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

wszystkie specjalności

Nazwa przedmiotu

Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_59 - Egzamin dyplomowy,
KTIR_12_I_S_01 - Ekonomia,
PKOS_12_I_S_07 - Zarządzanie i marketing

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. J. Olearnik, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. J. Olearnik, prof. zw.

Cel przedmiotu


1. Ukształtowanie świadomości, postaw i zachowań przedsiębiorczych

2. Dostarczenie wiedzy o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji

3. Przekazanie podstawowych umiejętności planowania i organizowania biznesu w turystyce i rekreacji

Opis przedmiotu


Przedmiot służy do podstawowego przygotowania studentów kierunku turystyka i rekreacja do prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi on uzupełnienie wiedzy kierunkowej w zakresie turystyki i rekreacji pod kątem uświadomienia studentom możliwości prowadzenia samodzielnego biznesu lub uczestniczenia w działalności gospodarczej innych przedsiębiorców. Ważnym obszarem tego przedmiotu jest przekazanie i wyćwiczenie umiejętności planowania i organizowania samodzielnych działań biznesowych w oparciu o posiadaną wiedzę specjalistyczną z zakresu turystyki i rekreacji. Przedmiot składa się z 15 godzin wykładów oraz 10 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie warsztatów. Ważną rolę w procesie dydaktycznym stanowi metoda analizowania przypadków.