czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

Trener outdoor

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie projektami szkoleniowymi w przedsiębiorstwie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności projektowania szkoleń, wskazanie kierunków rozwoju organizacji dla zasobów ludzkich, zapoznanie z celami podnoszenia umiejętności kierowniczych.

Opis przedmiotu

Przedmiot ten zakłada identyfikację potrzeb zarówno organizacji, jak i rynku w kontekście doskonalenia pracowników. Dokonuje się analizy oczekiwań rynku w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników, jak również tworzenia oferty szkoleniowej w kontekście zidentyfikowanych potrzeb.