czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

Trener Outdoor

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie motywacją w zespołach

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_I_S_23 - Psychologia

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Leśniewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Leśniewska, adiunkt

Cel przedmiotu

- poznanie narzędzi oraz współczesnych koncepcji motywowania

- diagnozowanie motywacji oraz nastrojów w grupie

- projektowanie systemów motywacyjnych

- rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy z grupą

Opis przedmiotu

Przedmiot wyposaża studenta w wiedzę dotyczącą współczesnych teorii motywacyjnych, skutecznych narzędzi motywowania oraz aktualnych doniesień naukowych w obszarze motywacji. Aspekt praktyczny zajęć opiera się na formule warsztatów, podczas których studenci mogą przećwiczyć sytuacje trudne w pracy z grupą, zaprojektować system motywowania czy zdiagnozować nastroje oraz poziom motywacji w grupie.