czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener Outdoor

Nazwa przedmiotu

Podstawy wspinaczki skałkowej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Czermak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Czermak, adiunkt

Cel przedmiotu


Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu wspinaczki skałkowej, oraz wykorzystanie dyscypliny podczas organizacji zajęć outdoor.

  • ·Znajomość norm, przepisów, zasad bezpieczeństwa, przyczyniająca się do możliwości organizacji zajęć z wykorzystaniem sprzętu wspinaczkowego w terenie skalnym, oraz na sztucznych obiektach wspinaczkowych.
  • Stosowanie w praktyce zasad asekuracji, biegłe i bezpieczne posługiwanie się podstawowym sprzętem wspinaczkowym. Umiejętność organizacji zajęć outdoor oraz imprez, w których wykorzystuje się elementy wspinaczki skalnej, dla różnych grup wiekowych.

Opis przedmiotu


Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wspinaczki skałkowej. Podczas zajęć studenci doskonalą umiejętności wspinaczki, asekuracji, oraz obsługi sprzętu wspinaczkowego. Programują także i przeprowadzają szkolenie outdoorowe z wykorzystaniem elementów wspinaczki skałkowej. Zajęcia odbywają się na sztucznej ścianie wspinaczkowej oraz w terenie skalnym.  W ramach przedmiotu studenci poznają również zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania wspinaczki skalnej.