czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener Outdoor

Nazwa przedmiotu

Gry i scenariusze zajęć w formie outdoor i indoor

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Czermak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Czermak, adiunkt,
dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

Wskazanie celowości organizacji gier i zabaw scenariuszowych o charakterze outdoor i indoor uwzględniając czynnik:

integracyjny,

kreujący rolę lidera w zespole,

komunikacji w zespole z określeniem wpływu lidera na koordynacje pracy zespołu,

planowania w zespole i sprawnej realizacji planu działania oraz

umiejętności współpracy i przejmowania odpowiedzialności za zespół.

Umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie praktycznego szkolenia pracowniczego wykorzystywanego podczas realizacji imprez outdoor.

Opis przedmiotu

Podczas realizacji przedmiotu studenci planują i realizują szereg gier scenariuszowych, w formie outdoor oraz indoor. Poprzez zastosowanie różnych typów gier i scenariuszy, starają się wykorzystać zdobytą wiedzę w organizacji szkoleń pracowniczych do budowania m.in. integracji, komunikacji w zespole czy umiejętności pracy w grupie.