czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praca grupowa i budowanie zespołu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Głowicki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Głowicki, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Wskazanie na najnowsze trendy związane ze sztuką budowania i rozwijania zespołów poprzez zastosowanie ukierunkowanej pracy grupowej.
  2. Przekonanie uczestników zajęć do wykorzystywania zasad pracy grupowej we własnej praktyce.
  3. Uświadomienie roli czynnika komunikacyjnego w budowaniu i rozwijaniu efektywnej współpracy zespołowej.

Opis przedmiotu

-----