czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener Outdoor

Nazwa przedmiotu

Planowanie i organizacja imprez outdoor

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Kaik-Woźniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Kaik-Woźniak, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Umożliwienie zdobycia wiedzy przez studenta o organizacji  szkoleń pracowniczych w firmach komercyjnych.
  2. Umożliwienie zdobycia umiejętności dostosowania programu zajęć turystyczno-rekreacyjnych do celów szkoleniowych stawianych przez firmy korporacyjne.
  3. Praktyczne przygotowanie do samodzielnej realizacji imprez typu outdoor.
  4. Umożliwienie poszerzenia wiedzy studenta  o specyfice pracy trenera szkoleń outdoor.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studenta z kolejnymi etapami szkoleń pracowniczych, ich celach i formach organizacyjnych. W ramach przedmiotu student pozna specyfikę pracy trenera outdoor i zdobędzie umiejętność samodzielnej organizacji tego typu przedsięwzięć.