czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kartografia i nawigacja w turystyce

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Widawski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. K. Widawski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. kształtowanie wiedzy w zakresie tworzenia, treści i rodzajów opracowań kartograficznych oraz systemów
informacji przestrzennej, a także możliwościach wykorzystania ich dla potrzeb organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami turystycznymi.
2. kształtowanie wiedzy w zakresie nawigacji topograficznej i satelitarnej oraz jej przydatności i znaczeniu dla
turystyki

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwia zapoznanie się z podstawami kartografii w zakresie zasad tworzenia map, ich klasyfikacji,
sposobów prezentacji treści na mapach, czytania i interpretacji map w kontekście praktycznych umiejętności ich
wykorzystania dla potrzeb organizacji i zarządzania przedsięwzięciami turystycznymi. W ramach przedmiotu
studenci zapoznają się również z geograficznymi systemami informacji przestrzennej oraz podstawami nawigacji
topograficznej i satelitarnej.