czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Techniki reklamowe w turystyce i rekreacji

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_15 - Ekonomika turystyki i rekreacji,
KTIR_12_I_S_07 - Podstawy turystyki

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Fedyk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Fedyk, adiunkt

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu technik reklamy jako elementu komunikacji marketingowej (promocji) w turystyce oraz rekreacji, w tym istoty, wad i zalet, funkcji i strategii reklamy w turystyce i rekreacji

Uzyskanie wiedzy teoretycznej w zakresie kreowania, projektowania i wdrażania instrumentów i narzędzi reklamy w komercjalizacji usług i produktów turystycznych, a także metod, technik i narzędzi projektowania kampanii reklamowych dla różnych typów działalności w gospodarce turystycznej i rekreacji

Uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych tworzenia promocji mix z wykorzystaniem technik reklamy adresowanej do wybranych segmentów rynkowych klientów w turystyce i rekreacji

Opis przedmiotu

Przedmiot „Techniki reklamowe w turystyce i rekreacji" adresowany jest do studentów kierunku turystyka i rekreacja, planujących pełnienie funkcji pracowników lub kadr menedżerskich na rynku podmiotów turystycznym i rekreacyjnych w działach zajmujących się marketingiem (promocją i reklamą) i sprzedażą usług oraz produktów turystycznych czy rekreacyjnych. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie wykładów oraz ćwiczeń kształtują specjalistyczne kompetencje w zakresie kreowania, projektowania i wdrażania instrumentów reklamy w komercjalizacji usług i produktów turystycznych i rekreacyjnych, a także metod, technik i narzędzi projektowania kampanii reklamowych dla różnych typów działalności w gospodarce turystycznej oraz rekreacyjnej.