czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Techniki perswazji w pracy trenera outdoor

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Głowicki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

1. Doskonalenie umiejętności budowania struktur argumentacyjnych (różnego typu).

2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacji.

3. Doskonalenie umiejętności budowania antytezy.

Opis przedmiotu

W ramach realizacji zadań uczestnik zajęć pozna struktury argumentacyjne, pozyska wiedzę z zakresu różnych technik rozpoznania i przeciwdziałania manipulacji. W ramach zajęć realizowane będą ćwiczenia argumentacyjne - w odniesieniu do codziennej pracy trenera personalnego.