czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Projektowanie eventów rekreacyjno-sportowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą istotnego sektora usług rekreacyjnych jakim jest projektowanie eventów rekreacyjno-sportowych.

2. Umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie projektowania eventów rekreacyjno-sportowych.

3. Realizacja eventu rekreacyjno-sportowego.

Opis przedmiotu

Eventy rekreacyjno-sportowe, (mecze, turnieje, ligi, spartakiady itp.) są obecnie istotnym sektorem w usługach rekreacyjnych. Jest to konsekwencją popytu na tego typu usługę. Coraz więcej osób uprawiających jakieś formy rekreacji ruchowej chce zmierzyć swoje możliwości we współzawodnictwie z innymi, coraz więcej firm zainteresowana jest, obok zajęć o charakterze ruchowym organizacją eventów rekreacyjno-sportowych dla swoich pracowników. Tym samym absolwent kierunku Turystyka i rekreacja i specjalności Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych zobowiązany jest dzisiaj do posiadania wiedzy, umiejętności i kompetencji w tym zakresie. Praktyczny charakter zajęć zostanie zaakcentowany poprzez organizację wybranego przez studentów eventu rekreacyjno-sportowego dla klienta zewnętrznego (np. pracowników jakiejś firmy). Zajęcia realizowane są w ciągu 15 godzin wykładu i 35 ćwiczeń.