środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Nazwa przedmiotu

Projektowanie usług fitness i wellness

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Niekurzak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Z. Niekurzak, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do skutecznego projektowania usług fitness i wellness, a w szczególności:

  • nabycie umiejętności projektowania usług fitness i wellness,
  • umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu doboru form zajęć rekreacyjnych w zależności od potrzeb i wieku osób ćwiczących,
  • umożliwienie nabywania umiejętności ruchowych w zakresie usług fitness i wellness  realizowanych dla wielu grup zainteresowanych, 
  • przygotowanie studentów do pracy z ludźmi w różnym wieku w zakresie usług fitness i wellness, oraz z ludźmi, którzy projektują na co dzień usługi.


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z usługami o charakterze prozdrowotnym. W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętności w zakresie projektowania usług fitness  i wellness  dla wielu grup zainteresowanych oraz wprowadzania klienta w usługi fitness i wellness. Przedmiot obejmuje również zdobycie wiedzy i umiejętności na temat sposobu wykonania i doboru określonych ćwiczeń dla osób w różnym wieku.