czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Projektowanie usług rekreacyjnych dla klienta specjalnych potrzeb

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_06 - Podstawy rekreacji,
TIR_15_I_002 - Programowanie i metodyka rekreacji

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Blachura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt

Cel przedmiotu

- C1 - umożliwienie zdobycia wiedzy organizacji adaptowanej aktywności rekreacyjnej osób z niepełnosprawnościami  

- C2 - umożliwienie nabywania umiejętności do racjonalnego, bezpiecznego i atrakcyjnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w  imprezach rekreacyjnych 

- C3- organizowanie warunków do kształtowania u studentów kompetencji w zakresie  tworzenia warunków do wykorzystania rekreacji adaptowanej  jako środka integracji społecznej.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką programowania usług w zakresie   adaptowanej aktywności rekreacyjnej osób z niepełnosprawnością sensoryczną (narząd wzroku i słuchu), układu ruchu i dysfunkcji intelektualnej. Student zdobędzie umiejętności w programowaniu i organizacji integracyjnych przedsięwzięć rekreacyjnych (w plenerze i pod dachem).Student ma możliwość zdobycia kompetencji w problematyce adaptowanej rekreacyjnej ruchowej jako środka kompleksowej aktywności  osób z niepełnosprawnościami.