środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Sztuka prezentacji i autoprezentacji

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Głowicki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

1. Nabycie umiejętności budowania struktury wystąpienia.

2. Nabycie umiejętności opracowania i realizacji prezentacji.


Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności konieczne do przygotowania i realizacji skutecznych wystąpień publicznych różnego typu. W ramach realizacji treści studenci będą realizowali etapowe ćwiczenia indywidualne.

Opis przedmiotu

Współcześnie istotną umiejętnością, w ramach szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej i komunikacji handlowej jest umiejętność przygotowania i przeprowadzenia wystąpień publicznych. W ramach realizacji treści studenci uzyskają wiedzę w zakresie standardów, dobrych praktyk i błędów popełnianych podczas wystąpień publicznych. Istotnym elementem będzie również wyposażenie studentów w umiejętności odpowiedniego, metodycznego przygotowania wystąpienia publicznego (z adekwatnym, perswazyjnym celem/celami).