czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Organizator Przedsięwzięć Rekreacyjnych

Nazwa przedmiotu

Projektowanie aktywnych form turystyki

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Zarzycki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

Kreacja kompetencji zawodowych w zakresie projektowania eventu turystycznego ukierunkowanego na kompilacje różnorodnych form turystyki aktywnej oraz środków rekreacji ruchowej w odmiennym środowisku 

Opis przedmiotu

Realizowany kurs obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów ze złożoną problematyką organizacji imprezy turystyki aktywnej ze szczególnym akcentem na podstawowe jej atrybuty tj. edukacje przez doświadczenie i  przeżywanie, pozytywne (skrajne) emocje wywołane współistniejącym środowiskiem naturalnym jak i podejmowanymi formami turystyki aktywnej oraz rozrywką realizującą podstawowe wartości zdrowotne aktywnego wypoczynku. Słuchacz zapozna się i doświadczy poprzez udział w wybranych form turystyki aktywnej (np. piesza górska, rowerowa, kajakowa) oraz przygodowych formach rekreacji ruchowej (np. zajęcia wysokościowe, quady, paintball). Uczestnicząc aktywnie w zajęciach zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz nabierze lub udoskonali umiejętności praktyczne w odniesieniu do technik podejmowania różnych form turystyki aktywnej. Organizacja zajęć pozwoli zapoznać słuchaczy z planowaniem, programowaniem i realizacją imprez turystyki aktywnej w kontekście zróżnicowanego klienta. przedmiot realizowany będzie w formie zajęć cotygodniowych (8 spotkań) oraz zblokowanych zajęć terenowych (wyjazd 3 dniowy). Główne treści przedmiotu ukierunkowane zostaną na zaprojektowanie wyjazdu złożonego z minimum 3 form outdoor oraz 2 form indoor.