czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Organizator Przedsięwzięć Rekreacyjnych

Nazwa przedmiotu

Sporty rekreacyjne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Zarzycki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie zdobycia wiedzy oraz umiejętności ruchowych uczestników zajęć z wybranymi innowacyjnymi sportami rekreacyjnymi, które w konsekwencji stanowić będą podstawowy warsztat pracy w przyszłej aktywności zawodowej

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zapozna się z wybranymi innowacyjnymi sportami rekreacyjnymi w zakresie właściwości ich podejmowania, dostępnej infrastruktury i współczesnego sprzętu, przepisów oraz podstawowych zasad i scenariuszy ich rozgrywania. Ponadto student uczestnicząc w zajęcie kształtowa będzie specjalistyczne umiejętności ruchowe oraz technikę wykorzystywaną podczas gry właściwej.