czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Nazwa przedmiotu

Organizacja usług rekreacyjnych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Niekurzak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Kunysz, adiunkt,
dr Z. Niekurzak, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania usług rekreacyjnych w skali krajowej, jak i europejskiej, zarówno w sektorze państwowym, prywatnym oraz społecznym. W ramach przedmiotu student zapozna się z interpretacją pojęcia rekreacja ruchowa w różnych państwach oraz uzyska informację o jej obecnym stanie a także kierunkach rozwoju. Na podstawie zdobytej wiedzy student powinien posiadać umiejętność interpretacji i analizy zjawisk funkcjonujących w rekreacji. W ramach kursu student będzie również doskonalił umiejętności społeczne, jakimi są: współpraca  w grupie, partnerstwo w podejmowanych inicjatywach. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje podstawowe informacje z zakresu rekreacji (jej znaczenia, roli w życiu człowieka, form, metod i środków). Dzięki niemu student będzie potrafił samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności korzystając z rodzimych i obcych źródeł. Bedzie także posiadał umiejętność pracy zespołowej oraz rozumiał potrzebę dokształcania się zawodowego i ciągłego rozwoju osobistego.