czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Nazwa przedmiotu

Współczesny rynek usług rekreacyjnych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienia współczesnego rynku usług rekreacyjnych oraz analiza form i usług rekreacyjnych występujących w różnych strefach administracyjnych i krajobrazowych.

Opis przedmiotu

Współczesny rynek usług rekreacyjnych to zjawisko społeczno-gospodarcze, które nacechowane jest dużą dynamiką zmian. W ślad za nowymi formami spędzania czasu wolnego idą oferty podmiotów sektora społecznego, publicznego i prywatnego. Tym samym, obok tematyki poruszającej teoretyczne aspekty rynku rekreacyjnego, wystąpią tutaj rozważania związane z charakterystyką współczesnego rynku rekreacyjnego na świecie i w Polsce. Dynamizm zmian na tym rynku nakazuje specjalistom w dziedzinie form zachowań wolnoczasowych systematyczne monitorowanie tych zmian i dostosowywanie oferty usługowej do aktualnych oczekiwań klientów.