czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Obrona pracy dyplomowej (w tym egzamin dyplomowy)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy dyplomowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem jest sprawdzenie podstawowej wiedzy oraz umiejętności związanych z materiałem zawartym w programie drugiego stopnia studiów, na kierunku Turystyka i Rekreacja

Opis przedmiotu

Egzamin magisterski odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana w nw kolejności: 

a/ informacja Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o przyjęciu pracy magisterskiej, przedstawienie oceny z recenzji oraz średniej z przebiegu studiów, 

b/ przedstawienie założeń i wyników pracy przez magistranta, 

c/ odpowiedzi magistranta na pytania członków Komisji Egzaminacyjnej, 

d/ ocena odpowiedzi na zadane pytania,

e/ ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji wyników egzaminu magisterskiego i końcowej oceny na dyplomie