czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia badań naukowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy dyplomowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. J. Olearnik, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. J. Olearnik, prof. zw.

Cel przedmiotu

- przygotowanie studenta do rozwiązywania problemów naukowych przy użyciu naukowego podejścia i odpowiednio dobranych metod;

- dostarczenie umiejętności planowania i organizowania badań naukowych, w tym z zakresu turystyki i rekreacji;

- przygotowanie do samodzielnego opracowania pracy magisterskiej zgodnie z kanonami metodycznymi;

Opis przedmiotu

Jest to przedmiot pozwalający poznać drogę do rozwiązywania problemów w przyszłej pracy zawodowej na podstawie podejścia naukowego i przy użyciu właściwie dobranych metod. Jednocześnie chodzi o dostarczenie wiedzy o roli i funkcjonowaniu nauki, zarówno w sensie badań naukowych, jak i struktur i działalności sektora nauki w Polsce. Wreszcie w wymiarze najbardziej praktycznym - przedmiot służy przygotowaniu studenta do wykonania obowiązkowej pracy magisterskiej - od opracowania jej koncepcji aż do przeprowadzenia badań i prezentacji ich wyników. Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, w wymiarze 30 godzin.