poniedziałek, 27 maja 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: WF_22_I_S

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty podstawowe (grupa A1). Przygotowanie merytoryczne do nauczania pierwszego przedmiotu
1.  Anatomia człowieka
(WF_17_I_015)
25.0 40.0 0 15.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
2.  Biochemia
(WF_17_I_016)
15.0 15.0 0 15.0
15.0
2.0
3.  Fizjologia
(WF_17_I_017)
25.0 40.0 0 10.0
15.0
2.0
15.0
25.0
3.0
4.  Biomechanika
(WF_17_I_018)
15.0 30.0 0 15.0
30.0
3.0
5.  Antropomotoryka
(WF_17_I_034)
20.0 25.0 0 20.0
25.0
3.0
6.  Antropologia
(WF_17_I_019)
15.0 20.0 0 15.0
20.0
3.0
7.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(WF_19_I_01)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
8.  Promocja zdrowia
(WF_17_I_021)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
9.  Technologie informacyjne w edukacji
(WF_19_I_02)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
10.  Prawo oświatowe z etyką
(WF_17_I_023)
15.0 0 0 15.0
0
1.0
11.  Komunikacja społeczna
(WF_17_I_026)
15.0 0 0 15.0
0
1.0
II Przedmioty kierunkowe (grupa A1). Przygotowanie merytoryczne do nauczania pierwszego przedmiotu
1.  Teoria i metodyka gimnastyki
(WF_21_I_07)
5.0 60.0 0 5.0
20.0
2.0
0
20.0
1.0
0
20.0
2.0
2.  Teoria i metodyka lekkoatletyki
(WF_17_I_051)
5.0 60.0 0 5.0
20.0
2.0
0
20.0
1.0
0
20.0
2.0
3.  Teoria i metodyka - pływania: Technika pływania sportowego
(WF_17_I_056)
5.0 15.0 0 5.0
15.0
1.0
4.  Teoria i metodyka - pływania: Metodyka nauczania
(WF_17_I_057)
0 15.0 0 0
15.0
1.0
5.  Teoria i metodyka - pływania: Treści do wyboru 1
(WF_17_I_058)
0 15.0 0 0
15.0
1.0
6.  Teoria i metodyka - pływania: Treści do wyboru 2
(WF_17_I_059)
0 15.0 0 0
15.0
2.0
7.  Zabawy i gry ruchowe
(WF_17_I_027)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
8.  Zabawy i gry terenowe
(WF_21_I_08)
5.0 10.0 0 5.0
10.0
1.0
9.  Korelacja międzyprzedmiotowa w wychowaniu fizycznym
(WF_21_I_09)
5.0 10.0 0 5.0
10.0
1.0
10.  Historia kultury fizycznej
(WF_17_I_029)
20.0 10.0 0 20.0
10.0
2.0
11.  Bezpieczeństwo zajęć ruchowych
(WF_17_I_030)
15.0 0 0 15.0
0
1.0
12.  Korekcja i kompensacja wad postawy ciała
(WF_17_I_031)
10.0 20.0 0 10.0
20.0
2.0
13.  Sporty rakietowe
(WF_17_I_032)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
14.  Rytmika i taniec
(WF_17_I_033)
5.0 25.0 0 5.0
25.0
2.0
15.  Teoria i metodyka piłek edukacyjnych Eduball i unihokeja
(WF_21_I_10)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
16.  Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych / 1 sem.
(WF_21_I_11)
5.0 25.0 0 5.0
25.0
2.0
17.  Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych / 2 sem.
(WF_21_I_12)
5.0 25.0 0 5.0
25.0
2.0
18.  Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych / 3 sem.
(WF_18_I_003)
5.0 25.0 0 5.0
25.0
2.0
19.  Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych / 4 sem.
(WF_18_I_004)
5.0 25.0 0 5.0
25.0
3.0
20.  WF dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(WF_17_I_035)
15.0 15.0 0 15.0
15.0
2.0
21.  Edukacja zdrowotna uczniów w Szkole Podstawowej
(WF_17_I_036)
15.0 15.0 0 15.0
15.0
2.0
22.  Filozofia kultury fizycznej
(WF_17_I_046)
10.0 20.0 0 10.0
20.0
2.0
23.  Teoria i metodyka bezpiecznego upadania
(WF_21_I_13)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
24.  Rekreacja i turystyka szkolna
(WF_21_I_14)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
25.  Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej
(WF_17_I_042)
15.0 0 0 15.0
0
1.0
26.  Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem
(WF_17_I_043)
0 60.0 0 0
60.0
4.0
27.  Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym zimą
(WF_17_I_044)
10.0 50.0 0 10.0
50.0
4.0
28.  Specjalizacja instruktorska
(WF_21_I_25)
30.0 60.0 0 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
III Moduł 4:Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: SPORT SZKOLNY
1.  Instruktor sportu
(WF_17_I_064)
30.0 60.0 0 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
2.  Pedagogika sportu szkolnego
(WF_17_I_065)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
3.  Teoria sportu
(WF_17_I_066)
30.0 15.0 0 30.0
15.0
4.0
4.  Fizjologia treningu sportowego
(WF_17_I_067)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
5.  Olimpizm
(WF_17_I_068)
15.0 0 0 15.0
0
1.0
6.  Organizacja i zarządzanie w sporcie szkolnym
(WF_17_I_069)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
7.  Sporty nieolimpijskie
(WF_17_I_070)
15.0 0 0 15.0
0
1.0
8.  Sędziowanie szkolnych zawodów sportowych
(WF_17_I_071)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
9.  Techniki relaksacyjne dla młodych sportowców
(WF_21_I_15)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
10.  Dieta młodego sportowca
(WF_21_I_16)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
IV Moduł 4:Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
1.  Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej (lecznicza)
(WF_21_I_22)
35.0 20.0 0 35.0
20.0
4.0
2.  Historia i teoria wychowania zdrowotnego
(WF_17_I_082)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
3.  Anatomia rozwojowa
(WF_17_I_083)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
4.  Patofizjologia wad postawy
(WF_17_I_084)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
5.  Biomechaniczne aspekty wad postawy
(WF_17_I_085)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
6.  Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjnych
(WF_17_I_086)
35.0 50.0 0 20.0
20.0
3.0
15.0
30.0
4.0
7.  Zabawy i gry w profilaktyce i korektywie wad postawy
(WF_21_I_23)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
8.  Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci i młodzieży
(WF_21_I_24)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
9.  Pływanie korekcyjne
(WF_17_I_089)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
V Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (grupa B; B.1, B.2).
1.  Psychologia ogólna i rozwojowa
(WF_17_I_005)
30.0 30.0 0 15.0
15.0
2.0
15.0
15.0
3.0
2.  Pedagogika ogólna
(WF_17_I_006)
20.0 20.0 0 20.0
20.0
3.0
3.  Teoria wychowania
(WF_17_I_007)
10.0 10.0 0 10.0
10.0
1.0
4.  Psychologia zdrowia
(WF_19_I_04)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
5.  Pedagogika kultury z elementami filozofii
(WF_21_I_01)
15.0 0 0 15.0
0
1.0
6.  Propedeutyka pedagogiki specjalnej
(WF_19_I_07)
15.0 0 0 15.0
0
1.0
VI Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu (grupa D-D1 i C)
1.  Dydaktyka ogólna
(WF_21_I_04)
20.0 10.0 0 20.0
10.0
2.0
2.  Emisja głosu
(WF_21_I_02)
5.0 25.0 0 5.0
25.0
2.0
3.  Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej
(WF_17_I_011)
30.0 60.0 0 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
4.  Podstawy dydaktyki wychowania fizycznego
(WF_17_I_012)
20.0 10.0 0 20.0
10.0
2.0
5.  Nadzór pedagogiczny w pracy nauczyciela wychowania fizycznego
(WF_21_I_03)
5.0 20.0 0 3.0
10.0
1.0
2.0
10.0
1.0
VII Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: FITNESS
1.  SI-Fitness-nowoczesne formy gimnastyki
(WF_20_I_01)
30.0 60.0 0 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
2.  SI-Fitness-ćwiczenia siłowe
(WF_20_I_02)
20.0 40.0 0 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
3.  Fizjologiczne aspekty diety w aktywności fizycznej
(WF_20_I_03)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
4.  Nordic walking
(WF_20_I_04)
5.0 10.0 0 5.0
10.0
1.0
5.  Fitness w profilaktyce bólów kręgosłupa
(WF_20_I_05)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
6.  Różne formy fitness
(WF_20_I_06)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
7.  Ćwiczenia relaksacyjne
(WF_21_I_17)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
8.  Fitness w wodzie
(WF_21_I_18)
10.0 15.0 0 10.0
15.0
2.0
9.  Trening zdrowotny
(WF_21_I_19)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
VIII Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: LOGORYTMIKA
1.  Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
(WF_20_I_07)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
2.  Podstawy logopedii
(WF_20_I_08)
40.0 40.0 0 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
3.  Zabawy rytmiczne w profilaktyce wad wymowy
(WF_21_I_20)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
4.  Psychologia rozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
(WF_20_I_11)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
5.  Metodyka prowadzenia zajęć logorytmicznych
(WF_20_I_12)
20.0 50.0 0 10.0
20.0
2.0
10.0
30.0
4.0
6.  Wybrane zagadnienia Psychologii klinicznej
(WF_20_I_13)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
7.  Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci i młodzieży
(WF_21_I_21)
5.0 20.0 0 5.0
20.0
2.0
8.  Anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu
(WF_20_I_15)
25.0 0 0 25.0
0
2.0
9.  Elementy dykcji
(WF_20_I_16)
0 15.0 0 0
15.0
1.0
IX Język obcy (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język obcy
(WF_15_I_J001)
30.0 120.0 0 0
0
20.0
20.0
1.0
1.0
0
0
20.0
20.0
2.0
2.0
15.0
15.0
20.0
20.0
3.0
3.0
X Praktyki.
1.  Praktyka psychologiczno - pedagogiczna
(WF_21_I_05)
0 30.0 0 0
30.0
2.0
2.  Praktyka dydaktyczna w SP 1
(WF_19_I_08)
0 30.0 0 0
30.0
2.0
3.  Praktyka dydaktyczna w SP 2
(WF_19_I_09)
0 90.0 0 0
90.0
5.0
4.  Praktyka zawodowa (specjalność)
(WF_21_I_06)
0 90.0 0 0
90.0
6.0
XI Moduł pracy dyplomowej
1.  Wprowadzenie do metodologii badań
(WF_17_I_013)
15.0 0 0 15.0
0
1.0
2.  Podstawy statystyki
(WF_17_I_014)
5.0 10.0 0 5.0
10.0
1.0
3.  Egzamin dyplomowy licencjacki
(WF_20_I_19)
0 0.0 0 0
0.0
6.0
4.  Seminarium dyplomowe
(WF_20_I_17)
0 15.0 0 0
15.0
2.0
5.  Seminarium dyplomowe
(WF_20_I_18)
0 0.0 0 0
0.0
2.0