wtorek, 28 maja 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: WF_21_II_N

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty podstawowe (grupa A1). Przygotowanie merytoryczne do nauczania pierwszego przedmiotu
1.  Programowanie i kontrola wysiłku fizycznego
(WF_17_II_014)
6.0 9.0 35 6.0
9.0
2.0
2.  Anatomia praktyczna
(WF_17_II_015)
6.0 9.0 35 6.0
9.0
2.0
3.  Biomechanika ruchów człowieka
(WF_17_II_016)
6.0 9.0 35 6.0
9.0
2.0
4.  Higiena aktywności ruchowej
(WF_17_II_017)
12.0 0 13 12.0
0
1.0
5.  Organizacja i zarządzanie instytucją edukacyjną
(WF_17_II_018)
12.0 0 13 12.0
0
1.0
6.  Ekologia człowieka i ochrona środowiska
(WF_17_II_019)
12.0 0 13 12.0
0
1.0
7.  Socjomotoryka
(WF_17_II_020)
12.0 0 13 12.0
0
1.0
8.  Podstawy neurokognitywistyki
(WF_21_II_04)
12.0 0 13 12.0
0
1.0
9.  Środowisko a organizm człowieka
(WF_21_II_05)
12.0 0 13 12.0
0
1.0
II Przedmioty kierunkowe (grupa A1). Przygotowanie merytoryczne do nauczania pierwszego przedmiotu
1.  Nowoczesne formy gimnastyki
(WF_17_II_001)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
2.  Gry zespołowe z innych kręgów kulturowych
(WF_17_II_002)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
3.  Adaptowana aktywność ruchowa
(WF_17_II_008)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
4.  Wytrzymałościowe formy aktywności ruchowej
(WF_17_II_004)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
5.  Alternatywne formy zajęć w wodzie
(WF_17_II_005)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
6.  Gry rekreacyjne z innych kręgów kulturowych
(WF_17_II_006)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
7.  Trening funkcjonalny
(WF_17_II_007)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
8.  Siłowe formy aktywności ruchowej
(WF_17_II_003)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
9.  Techniki relaksacyjne
(WF_17_II_009)
6.0 9.0 35 6.0
9.0
2.0
10.  Turystyka aktywna
(WF_21_II_01)
6.0 9.0 35 6.0
9.0
2.0
11.  Aktywność ruchowa seniorów
(WF_21_II_02)
6.0 9.0 35 6.0
9.0
2.0
12.  Specjalizacja instruktorska
(WF_21_II_03)
30.0 60.0 85 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
III Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (grupa B i C).
1.  Psychologia aktywności fizycznej
(KWF_13_II_S_05)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Pedagogika kultury fizycznej
(KWF_13_II_S_16)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
3.  Pedeutologia
(WF_17_II_021)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
4.  Dydaktyka
(WF_21_II_06)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
IV Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu (grupa D)
1.  Dydaktyka wychowania fizycznego
(KWF_13_II_S_02)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
2.  Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej
(WF_17_II_022)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
3.  Edukacja zdrowotna ucznia w szkole ponadpodstawowej
(WF_21_II_07)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
4.  Metodyka wf w szkole policealnej i szkole wyższej
(WF_17_II_023)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
5.  Nadzór pedagogiczny w pracy nauczyciela wf w szkole ponadpodstawowej
(WF_21_II_08)
5.0 15.0 5 5.0
15.0
1.0
V PRAKTYKI
1.  Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej
(WF_19_II_01)
0 90.0 35 0
90.0
5.0
2.  Praktyka specjalistyczna
(WF_17_II_028)
0 120.0 30 0
120.0
6.0
VI Specjalność: GEROKINEZJOLOGIA
1.  Andragogika
(WF_18_II_12s01)
15.0 15.0 80 15.0
15.0
3.0
2.  Psychologia starzenia się
(WF_18_II_12s02)
15.0 15.0 10 15.0
15.0
3.0
3.  Fizjologia starzenia się
(WF_18_II_12s03)
15.0 15.0 5 15.0
15.0
3.0
4.  Dydaktyka i metodyka ćwiczeń ruchowych osób starszych
(WF_18_II_12s04)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
5.  Higiena - pielęgnacja osób starszych
(WF_18_II_12s05)
18.0 0 85 18.0
0
2.0
6.  Trening zdrowotny seniorów
(WF_21_II_12s01)
9.0 15.0 0 9.0
15.0
3.0
7.  Gimnastyka lecznicza dla seniorów
(WF_21_II_12s02)
9.0 15.0 0 9.0
15.0
3.0
8.  Profilaktyka i eliminacja stresu
(WF_21_II_12s03)
9.0 0 0 9.0
0
1.0
9.  Ćwiczenia relaksacyjne dla seniorów
(WF_21_II_12s04)
3.0 12.0 0 3.0
12.0
2.0
10.  Aktywność ruchowa dla seniorów przy muzyce
(WF_21_II_12s05)
3.0 12.0 0 3.0
12.0
2.0
11.  Podstawy treningu pamięci
(WF_21_II_12s06)
3.0 12.0 0 3.0
12.0
2.0
VII Specjalność: ZARZĄDZANIE w OŚWIACIE
1.  Podstawy zarządzania placówką oświaty
(WF_21_II_19s01)
15.0 15.0 0 15.0
15.0
4.0
2.  Prawne aspekty zarządzania placówką oświaty
(WF_21_II_19s02)
10.0 0 0 10.0
0
1.0
3.  Trening menedżerski
(WF_21_II_19s03)
0 25.0 0 0
25.0
2.0
4.  Zarządzanie zasobami ludzkimi
(WF_21_II_19s04)
15.0 10.0 0 15.0
10.0
3.0
5.  Psychologia zarządzania
(WF_21_II_19s05)
15.0 10.0 0 15.0
10.0
3.0
6.  Zarządzanie finansami w oświacie
(WF_21_II_19s06)
10.0 0 0 10.0
0
1.0
7.  Zarządzanie jakością w oświacie
(WF_21_II_19s07)
10.0 0 0 10.0
0
2.0
8.  Podstawy marketingu
(WF_21_II_19s08)
15.0 15.0 0 15.0
15.0
3.0
9.  Systemy informatyczne w oświacie
(WF_21_II_19s09)
10.0 0 0 10.0
0
1.0
10.  Zarządzanie projektami
(WF_21_II_19s10)
10.0 20.0 0 10.0
20.0
3.0
11.  Balance work - life
(WF_21_II_19s11)
10.0 0 0 10.0
0
1.0
12.  Trening zdrowotny i relaksacja
(WF_21_II_19s12)
5.0 10.0 0 5.0
10.0
2.0
VIII Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.
1.  Pedagogika specjalna
(WF_21_II_20s01)
15.0 25.0 35 15.0
25.0
3.0
2.  Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
(WF_21_II_20s02)
25.0 0 25 25.0
0
2.0
3.  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(WF_21_II_20s03)
20.0 30.0 75 10.0
15.0
2.0
10.0
15.0
3.0
4.  Metodyka pracy rehabilitacyjno - wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
(WF_21_II_20s04)
20.0 25.0 80 10.0
10.0
2.0
10.0
15.0
3.0
5.  Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
(WF_21_II_20s05)
10.0 0 15 10.0
0
1.0
6.  Metodyka wychowania fizycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną
(WF_21_II_20s06)
3.0 7.0 40 3.0
7.0
2.0
7.  Podstawy logorytmiki
(WF_21_II_20s07)
0 5.0 20 0
5.0
1.0
8.  Ruchowe środki w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
(WF_21_II_20s08)
3.0 12.0 60 3.0
12.0
3.0
9.  Dydaktyka wychowania fizycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną
(WF_21_II_20s09)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
10.  Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej
(WF_21_II_20s10)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
IX Moduł pracy dyplomowej
1.  Metodologia badań naukowych
(WF_17_II_024)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
2.  Statystyka w pracy naukowej
(WF_17_II_025)
6.0 12.0 32 6.0
12.0
2.0
3.  Seminarium magisterskie
(WF_17_II_011)
0 9.0 141 0
9.0
2.0
0
0.0
4.0
4.  Seminarium magisterskie
(WF_18_II_001)
0 0.0 100 0
0.0
4.0
5.  Obrona pracy magisterskiej
(WF_21_II_09)
0 0.0 150 0
0.0
6.0
6.  Język obcy
(WF_15_II_J001)
36.0 36.0 128 0
0
18.0
18.0
2.0
2.0
18.0
18.0
0
0
2.0
2.0