wtorek, 28 maja 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: WF_20_II_N

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)
1.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Narciarstwo zjazdowe
(WF_17_II_SI-06)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
2.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Pływanie
(WF_17_II_SI-10)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
3.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Judo
(WF_17_II_SI-16)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
4.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Strzelectwo sportowe
(WF_17_II_SI-19)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
5.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Tenis
(WF_17_II_SI-21)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
6.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Tenis stołowy
(WF_17_II_SI-23)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
7.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Badminton
(WF_17_II_SI-25)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
8.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Lekkoatletyka
(WF_17_II_SI-27)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
9.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Akrobatyka
(WF_17_II_SI-31)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
10.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Unihokej
(WF_17_II_SI-33)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
11.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Baseball
(WF_17_II_SI-34)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
12.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Siatkówka plażowa
(WF_17_II_SI-38)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
13.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Snowboard
(WF_17_II_SI-04)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
14.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Narciarstwo zjazdowe
(WF_17_II_SI-08)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
15.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Żeglarstwo deskowe
(WF_17_II_SI-14)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
16.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Ju-jitsu
(WF_17_II_SI-17)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
17.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Samoobrona
(WF_17_II_SI-18)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
18.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Tenis stołowy
(WF_17_II_SI-24)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
19.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Badminton
(WF_17_II_SI-26)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
20.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Lekkoatletyka
(WF_17_II_SI-28)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
21.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Tańce
(WF_17_II_SI-29)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
22.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Softball
(WF_17_II_SI-35)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
23.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Koszykówka
(WF_17_II_SI-36)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
24.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Animator Unihokeja
(WF_17_II_SI-37)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
25.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Minisiatkówka
(WF_17_II_SI-39)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
26.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Plażowa piłka ręczna
(WF_17_II_SI-40)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
27.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Mini-piłka ręczna
(WF_17_II_SI-41)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
28.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Plażowa piłka nożna
(WF_17_II_SI-42)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
29.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Halowa piłka nożna
(WF_17_II_SI-43)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
30.  Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Pilates
(WF_17_II_SI-46)
12.0 24.0 89 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
3.0
II Moduł 1 Przedmioty przygotowania ogólnego
1.  Metodologia badań naukowych
(WF_17_II_024)
15.0 0 60 15.0
0
3.0
2.  Statystyka w pracy naukowej
(WF_17_II_025)
6.0 12.0 57 6.0
12.0
3.0
3.  Język obcy
(WF_15_II_J001)
18.0 18.0 57 9.0
9.0
9.0
9.0
3.0
3.0
III Moduł 1 Przedmioty przygotowania podstawowego
1.  Programowanie i kontrola wysiłku fizycznego
(WF_17_II_014)
6.0 9.0 60 6.0
9.0
3.0
2.  Anatomia praktyczna
(WF_17_II_015)
6.0 9.0 60 6.0
9.0
3.0
3.  Biomechanika ruchów człowieka
(WF_17_II_016)
6.0 9.0 60 6.0
9.0
3.0
4.  Higiena aktywności ruchowej
(WF_17_II_017)
9.0 6.0 38 9.0
6.0
2.0
5.  Organizacja i zarządzanie instytucją edukacyjną
(WF_17_II_018)
9.0 0 19 9.0
0
1.0
6.  Ekologia człowieka i ochrona środowiska
(WF_17_II_019)
9.0 0 41 9.0
0
1.0
7.  Socjomotoryka
(WF_17_II_020)
9.0 0 41 9.0
0
1.0
IV Specjalność: TRENER OSOBISTY
1.  Motoryczny i psychiczny rozwój człowieka w ontogenezie
(WF_17_II_17s01)
40.0 0 35 40.0
0
3.0
2.  Niekonwencjonalne środki rozwoju motorycznego
(WF_17_II_17s02)
15.0 25.0 60 10.0
0
1.0
5.0
25.0
2.0
3.  Biologia starzenia się
(WF_17_II_17s03)
20.0 0 10 20.0
0
1.0
4.  Metody badania osobistych uzdolnień
(WF_17_II_17s04)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
5.  Zainteresowanie aktywnością ruchową - metody inspiracji
(WF_17_II_17s05)
15.0 10.0 10 15.0
10.0
2.0
6.  Dieta i aktywność fizyczna
(WF_17_II_17s06)
5.0 20.0 10 5.0
20.0
2.0
7.  Planowanie i metody kontroli efektów treningu fizycznego
(WF_17_II_17s07)
30.0 45.0 60 15.0
20.0
3.0
15.0
25.0
3.0
8.  Trening zdrowotny
(WF_17_II_17s09)
5.0 20.0 15 5.0
20.0
2.0
9.  Trening relaksacyjny
(WF_17_II_17s10)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
10.  Trening dobrego samopoczucia (well-being)
(WF_17_II_17s11)
0 10.0 15 0
10.0
1.0
V Moduł 2: Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym
1.  Psychologia aktywności fizycznej
(KWF_13_II_S_05)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
2.  Pedagogika kultury fizycznej
(KWF_13_II_S_16)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
3.  Pedeutologia
(WF_17_II_021)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
VI Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
1.  Dydaktyka wychowania fizycznego
(KWF_13_II_S_02)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
2.  Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej
(WF_17_II_022)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
3.  Metodyka wf w szkole policealnej i szkole wyższej
(WF_17_II_023)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
3.0
VII Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
1.  Pedagogika specjalna
(WF_17_II_15s01)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
2.  Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
(WF_17_II_15s02)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
3.  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
(WF_17_II_15s03)
30.0 25.0 100 30.0
25.0
5.0
4.  Metodyka pracy rehabilitacyjno - wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
(WF_17_II_15s04)
25.0 40.0 60 10.0
15.0
2.0
15.0
25.0
3.0
5.  Dydaktyka specjalna
(WF_17_II_15s05)
25.0 0 20 25.0
0
2.0
6.  Metodyka wychowania fizycznego osób z niepełnosprawnością intelktualną
(WF_17_II_15s06)
5.0 25.0 25 5.0
25.0
2.0
7.  Podstawy logorytmiki
(WF_17_II_15s07)
5.0 15.0 10 5.0
15.0
1.0
VIII Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego
1.  Nowoczesne formy gimnastyki
(WF_17_II_001)
3.0 15.0 57 3.0
15.0
3.0
2.  Gry zespołowe z innych kręgów kulturowych
(WF_17_II_002)
3.0 12.0 57 3.0
12.0
2.0
3.  Siłowe formy aktywności ruchowej
(WF_17_II_003)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
4.  Wytrzymałościowe formy aktywności ruchowej
(WF_17_II_004)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
5.  Alternatywne formy zajęć w wodzie
(WF_17_II_005)
3.0 12.0 38 3.0
12.0
2.0
6.  Gry rekreacyjne z innych kręgów kulturowych
(WF_17_II_006)
3.0 9.0 38 3.0
9.0
2.0
7.  Trening funkcjonalny
(WF_17_II_007)
3.0 6.0 38 3.0
6.0
1.0
8.  Adaptowana aktywność ruchowa
(WF_17_II_008)
3.0 12.0 35 3.0
12.0
2.0
9.  Techniki relaksacyjne
(WF_17_II_009)
3.0 12.0 57 3.0
12.0
2.0
10.  Edukacja zdrowotna w szkole ponadpodstawowej
(WF_17_II_010)
6.0 12.0 57 6.0
12.0
3.0
11.  Seminarium magisterskie
(WF_17_II_011)
0 9.0 166 0
9.0
2.0
0
0.0
6.0
12.  Seminarium magisterskie
(WF_18_II_001)
0 0.0 100 0
0.0
6.0
13.  Obrona pracy dyplomowej
(WF_20_II_01)
0 0.0 0 0
0.0
6.0
IX Moduł praktyk
1.  Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej
(WF_19_II_01)
0 90.0 10 0
90.0
4.0
2.  Praktyka specjalistyczna
(WF_17_II_028)
0 120.0 30 0
120.0
9.0