wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium dyplomowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Wieczorek, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Wspomaganie pracy własnej studenta, której efektem jest praca dyplomowa

Opis przedmiotu

Student przygotowuje pracę dyplomową bazując na wcześniejszej wiedzy,  według merytorycznych i formalnych zasad pisania pracy na kierunku wychowanie fizyczne. Współpracuje z promotorem (konsultacje). Terminowo rozlicza się z kolejnych etapów pracy.