wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium dyplomowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Wieczorek, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

  Cele przedmiotu :

- Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w odniesieniu do tematu ich pracy dyplomowej i przyszłej pracy zawodowej.

-  Pogłębienie wiedzy w zakresie preferowanej specjalizacji i tematu podjętej pracy dyplomowej.

-  Poznanie zasad formułowania i rozwiązywania problemu badawczego w obszarze swoich zainteresowań zawodowych.

-  Zrozumienie założeń metodologicznych pracy dyplomowej.

-  Nabycie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych.

-  Opanowanie umiejętności technicznych związanych z pisaniem pracy dyplomowej.

-  Opanowanie umiejętności samodzielnego gromadzenia materiału badawczego.


Opis przedmiotu

Przedmiot przygotowuje studentów studiów pierwszego stopnia do napisania dyplomowej pracy licencjackiej.
 Jednocześnie realizacja zadań programowych sprzyja pogłębianiu zainteresowań w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz przygotowuje do kreatywnego rozwiazywania problemów praktycznych związanych z przyszłą praca zawodową.