wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

---------------------------------------------------------

Nazwa przedmiotu

Wybrane zagadnienia Psychologii klinicznej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: LOGORYTMIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_25 - Psychologia ogólna

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Marks, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr M. Marks, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zrozumienie, przyswojenie i wyjaśnienie definicji i założeń psychologii klinicznej oraz problematyki badań psychologicznych dzieci i młodzieży, w odniesieniu do pojęcia normy i patologii.

2. Zapoznanie studentów z wybranymi potencjalnymi zaburzeniami zachowania i trudnościami w uczeniu się, wśród dzieci i młodzieży, w różnych okresach rozwojowych (w tym, w okresie adolescencji).

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna i zrozumie: założenia psychologii  klinicznej, problematykę rozwoju, pojęcia normy i patologii w kontekście badań psychologicznych dzieci i młodzieży. Zapozna się z wybranymi zaburzeniami zachowania i trudnościami w uczeniu się dzieci i młodzieży. Poszerzy swoje wiadomości dotyczące problematyki stresu i jego znaczenia dla zdrowia człowieka.