wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Logorytmika

Nazwa przedmiotu

Metodyka prowadzenia zajęć logorytmicznych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: LOGORYTMIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do projektowania  zajęć logarytmicznych w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej.

Przygotowanie studentów do projektowania zajęć logarytmicznych w różnych grupach dysfunkcyjnych.

Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć logarytmicznych dla określonego zaburzenia mowy w oddziałach przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej oraz grupach dysfunkcyjnych.

Opis przedmiotu

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów I stopnia WF na specjalności logorytmika. Zajęcia mają poszerzyć warsztat studenta o aktywne metody terapeutyczne, których istotą jest ścisły związek ruchu z muzyką łączonych z rytmizowanym mówieniem i śpiewem oraz charakterystycznym instrumentarium. 

Student będzie potrafił przeprowadzić podstawowe ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny (mikroruchy), podnoszące sprawność motoryczną (makroruchy) oraz ćwiczenia oddechowe niezbędne do wytworzenia prawidłowego toru oddechowego podczas mówienia ale też konieczne w pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi. Będzie potrafił  zaprojektować i poprowadzić zajęcia logorytmiczne w zróżnicowaniu na wiek i rodzaj dysfunkcji czy zaburzenia u dzieci. Będzie kompetentny do prowadzenia zajęć stymulujących rozwój mowy u dzieci w różnym wieku. Będzie znał  cele, funkcje i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć ruchowych, logorytmicznych wspomagających rozwój i terapię mowy oraz posiadał niezbędną wiedzę z zakresu psychospołecznych podstaw rozwoju i zaburzeń mowy.