wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Logorytmika

Nazwa przedmiotu

Psychologia rozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: LOGORYTMIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_05 - Psychologia ogólna i rozwojowa

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr M. Marks, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu zjawisk i procesów rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów, które kończą się kolokwium zaliczeniowym. W ramach przedmiotu student poszerzy wiedzę z zakresu prawidłowego rozwoju poznawczego, moralnego, osobowościowego i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pozna różne czynniki wpływające na rozwój