wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zabawy i tańce w profilaktyce wad wymowy

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: LOGORYTMIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Malska-Śmiałowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Malska-Śmiałowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Wyposażenie studenta w umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia zabaw ruchowych i tańców w czasie realizacji zajęć z profilaktyki wad wymowy z dziećmi i młodzieżą.

Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności potrzebne do formułowania celów realizowanych przez poszczególne zabawy  ruchowe i tańce w odniesieniu do potrzeb i możliwości uczestników.

Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji określonych celów operacyjnych w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki wad wymowy. Wyposażenie studenta w umiejętności modyfikowania sposobu organizacji poszczególnych zabaw  ruchowych i tańców odpowiednio do realizowanych celów, warunków ich realizacji i potrzeb uczestników.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w formie praktycznych ćwiczeń w sali gimnastycznej. W pierwszej części semestru studenci poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych i tańcach organizowanych przez nauczyciela akademickiego poznają specyfikę organizacji tańców i zabaw możliwych do zastosowania w profilaktyce wad wymowy. Uczą się:

  1. Znaczenia zabaw ruchowych w profilaktyce wad wymowy
  2. Znaczenia tańców w profilaktyce wad wymowy
  3. Zastosowania zabaw i tańców w profilaktyce wad wymowy.
  4. Zasad organizacji zabaw ruchowych i tańców.
  5. Zachowania zasad bezpieczeństwa podczas realizacji zabaw ruchowych i tańców.

W drugiej części semestru studenci poprzez przygotowanie zestawu zabaw lub tańców realizujących określone cele profilaktyki wad wymowy oraz praktyczne przeprowadzenie wybranej zabawy lub tańca, wykazują się umiejętnością:

1. Doboru zabaw i gier ruchowych pod kątem potrzeb rozwojowych dziecka oraz do realizacji ustalonych potrzeb w zakresie profilaktyki wad wymowy

2. Modyfikowania zabaw i gier ruchowych w zależności od warunków, celów i możliwości uczestników,

3. Zorganizowania i przeprowadzenia zabawy ruchowej lub tańca