wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Logorytmika

Nazwa przedmiotu

Podstawy logopedii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: LOGORYTMIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiadomości z zakresu obszarów zainteresowań logopedii. 

Wyposażenie studentów w znajomość podstawowej nomenklatury stosowanej w logopedii

Wyposażenie studentów w wiadomości związane z prawidłowościami i zaburzeniami w rozwoju mowy w ontogenezie.

Wyposażenie studentów w wiadomości oraz umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń mowy oraz wad wymowy

i współwystępowania ich z innymi dysfunkcjami.

Opis przedmiotu

Przedmiot przeznaczony dla studentów II roku studiów I stopnia WF na specjalności logorytmika. Treści realizowane w ramach przedmiotu mają służyć wyposażeniu studentów w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy na zajęciach logorytmicznych w placówkach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych  w ramach zajęć korekcyjnych z uczniem w normie rozwojowej z zaburzeniem mowy oraz z uczniem z zaburzeniem mowy współwystępującym przy innych dysfunkcjach.