wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: LOGORYTMIKA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_15_I_004 - Pedagogika

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

-------

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Gnitecka, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy pozwalającej na rozpoznanie i opisanie najważniejszych problemów niepełnosprawności. 

2. Umożliwienie nabycia umiejętności pomocy osobom z niepełnosprawnością w różnych typach zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju.

 3. Kształtowanie wrażliwości na odmienności wynikające z niepełnosprawności 

4. Ukształtowanie u studentów kreatywności w projektowaniu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Opis przedmiotu

Przedmiot Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej i umożliwia poznanie podstawowych właściwości funkcjonowania osób z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz niedostosowanych społecznie. Daje możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu edukacji i rehabilitacji jednostek z niepełnosprawnością. Przyczynia się do zdobycia orientacji w zagadnieniach pedagogiki leczniczej i terapeutycznej, co stanowi bazę do tworzenia programów pedagogiczno – terapeutycznych dla osób  wymagających trwałej i systematycznej opieki medycznej bądź tworzenia programów edukacyjnych dla tej grupy społecznej.