wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

FITNESS

Nazwa przedmiotu

Nordic walking

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: FITNESS

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Michalski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
dr R. Michalski, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Wskazanie korzyści wynikających z uprawiania Nordic Walking. 
  2. Nabycie umiejętności wykorzystania Nordic Walking do podnoszenia poziomu wydolności i wytrzymałości u osób w różnym       wieku.
  3. Przygotowanie do pełnienia roli planującego, organizującego i prowadzącego zajęcia Nordic Walking.

Opis przedmiotu

Nordic Walking to aktywność, która angażuje ponad 90% mięśni. 

Daje podobne korzyści, jak bieganie, jednak nie obciąża kręgosłupa i stawów.

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu: 

a) wiedzy teoretycznej, praktycznej aktywności ruchowej Nordic Walking, która umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania: 

1. Po co chodzić z kijami? - aspekt zdrowotny (zdrowie fizyczne i psychiczne), aspekt poznawczy, aspekt społeczny. 

2. Jak przygotować się do Nordic Walking? - motywacja, sprzęt sportowy, dieta, suplementacja i nawodnienie, regeneracja organizmu, NW jako sposób na rehabilitację po odbytych kontuzjach

3. Jak chodzić z kijami? - techniki NW; metody, środki i formy zajęć NW; zasady obciążania organizmu treningiem NW, w zależności od wieku, płci; planowanie treningu NW; zasady obciążania organizmu treningiem NW w zależności od wieku.

b) umiejętności praktycznych pozwalających zorganizować i przeprowadzić różnorodne zajęcia i zawody Nordic Walking. 

Dominującą formą zajęć jest metoda praktycznego działania, stosuje się również wykład, dyskusję i metody aktywizujące.