wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologiczne aspekty diety w aktywności fizycznej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: FITNESS

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. E. Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt,
dr hab. E. Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat  podstaw przemiany materii , fizjologicznych mechanizmów regulacji oraz składników diety i ich znaczenia zdrowotnego.

Przekazanie wiedzy na temat pozytywnego wpływu odpowiednio modyfikowanej diety na zdrowie i wydolność fizyczną człowieka na różnych etapach jego życia.

 Przedstawienie laboratoryjnych metod diagnostyki i monitorowania wybranych stanów chorobowych związanych z nieprawidłowym odżywianiem w relacji do poziomu wydolności fizycznej.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje problematykę fizjologicznej regulacji przemiany materii wraz z procesami trawienia i wchłaniania oraz  charakterystyką hormonalną i wzajemnymi relacji pomiędzy hormonami o działaniu oreksy - i anoreksygennym.

Zostaną również przedstawione i wyjaśnione  studenta przyczyny i skutków najczęściej popełnianych błędów żywieniowych i ich konsekwencji zdrowotne i wysiłkowe. Ponadto studenci zostaną zapoznani z wpływem różnych czynników na wartość odżywczą pożywienia.