wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

SI-Fitness-nowoczesne formy gimnastyki

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: FITNESS

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Sikora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Proskura, asystent,
dr hab. A. Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław,
dr A. Sikora, adiunkt,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie zawodowe do pracy w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych oraz do prowadzenia nowoczesnych form gimnastyki w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkole. 

Umożliwienie nabycia wiedzy dotyczącej teoretycznych zagadnień związanych z aerobikiem i fitness oraz nabycie umiejętności
z zakresu techniki ćwiczeń aerobowych, wzmacniających i rozciągających wykorzystywanych podczas grupowych nowoczesnych form fitness prowadzonych do muzyki. Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki nauczania różnych sekwencji, choreografii.

Opis przedmiotu

Zajęcia realizowane są przez 2 semestry w formie wykładów oraz ćwiczeń. Studenci poznają możliwości kształtowania sprawności fizycznej środkami gimnastycznymi realizowanymi poprzez ćwiczenia aerobowe, siłowe oraz rozciągające przy muzyce. Poznają genezę aerobiku i fitness oraz zasady prowadzenia zajęć w oparciu o frazę muzyczną. Opanowują technikę bazowych kroków stosowanych w treningu fitness, technikę ćwiczeń siłowych i rozciągających oraz metodykę prowadzenia zajęć choreograficznych. Uczestnicy potrafią zaplanować i praktycznie przeprowadzić grupowe zajęcia fitness w zależności od charakteru jednostki treningowej.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Rady Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego z obszaru Instruktor fitness Akademii Wychowania Fizycznego ze specjalnością fitness - nowoczesne formy gimnastyki (Propozycja Polskiej Ramy Kwalifikacji w rekreacji ruchowej KOMSz TKKF oraz Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w rekreacji ruchowej z 23 listopada 2012 roku (w: Szumilewicz, 2015)).