wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka dydaktyczna w SP 2

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyki.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_I_001 - Metodyka wychowania fizycznego 1,
WF_17_I_002 - Metodyka wychowania fizycznego 2,
WF_17_I_003 - Metodyka wychowania fizycznego 3

Jednostka prowadząca

Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Kumala, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kumala, adiunkt,
dr W. Starościak, adiunkt,
dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Cel przedmiotu

Wykorzystanie i konfrontacja wiedzy zdobytej w czasie studiów z rzeczywistością (zastosowanie wiedzy pedagogicznej i metodycznej w praktyce poprzez samodzielne prowadzenie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych)

Przedmiot realizuje treści dotyczące rozpoznania organizacji szkół podstawowych. Daje możliwość doskonalenia umiejętności obserwacji, planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć. Wspomaga kreatywność studenta w dostosowywaniu metod, form i środków możliwych do zastosowania u uczniów szkoły podstawowejj. Kształtuje właściwy stosunek kandydata do zawodu nauczycielskiego wobec podmiotów edukacyjnych - uczniów, współpracowników, jak również obowiązków wynikających z zawodu nauczycielskiego w postaci odpowiedzialności, dyscypliny i taktu pedagogicznego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizuje treści dotyczące rozpoznania organizacji szkół podstawowych. Daje możliwość doskonalenia umiejętności obserwacji, planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć. Wspomaga kreatywność studenta w dostosowywaniu metod, form i środków możliwych do zastosowania u uczniów klas IV-VIII. . Kształtuje właściwy stosunek kandydata do zawodu nauczycielskiego wobec podmiotów edukacyjnych - uczniów, współpracowników, jak również obowiązków wynikających z zawodu nauczycielskiego w postaci odpowiedzialności, dyscypliny i taktu pedagogicznego.