wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Wychowanie fizyczne

Nazwa przedmiotu

Pedagogika kultury

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_19_I_06 - Pedagogika kultury

Jednostka prowadząca

Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Pawłucki, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. A. Pawłucki, prof. zw.

Cel przedmiotu

  1. Pozyskanie wiedzy na temat kulturowej rzeczywistości zawartej w wychowaniu - wyjaśnianej i interpretowanej normatywnie (szacowanie treści twórczej dla rozwoju osoby i destrukcyjnej). .
  2. Wzbudzenie zainteresowania człowiekiem i społeczeństwem na drodze poznawania teorii, pojęć i terminologii – właściwych dla nauk o kulturze (filozofia wartości, antropologia filozoficzna, filozofia kultury, filozofia wychowania). 
  3. Pedagogika kultury ma umożliwić studentowi wydziału wychowania fizycznego naukowe zrozumienie człowieka w relacji do kultury fizycznej. 

Opis przedmiotu

Pedagogika kultury jest prowadzona w formie wykładu. Przedstawiana perspektywa świata człowieka jako społeczeństwa i kultury, w uniwersalnym ujęciu ontologicznym, ma umożliwić studentowi wydziału wychowania fizycznego, przyjęcie i naukowe zrozumienie człowieka w relacji do kultury fizycznej.