wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pierwsza pomoc - metodyka kształcenia nauczycieli

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski

Status przedmiotu

Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr T. Harych, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr T. Harych, asystent,
mgr M. Kabała, asystent,
mgr B. Serniak, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania umiejętności korzystania z metod edukacyjnych.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu naukę sposobów nauczania pierwszej pomocy. Studenci podczas zajęć poznają metodykę nauczania i  procedury udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach takich jak: nagłe zatrzymanie krążenia, krwotoki, urazy,  osoba nieprzytomna, zadławienia, hipo/hipertermia, nieurazowe stany zagrożenia życia. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych w warunkach symulowanych.

Szkolenie jest realizowane zgodnie z ramowym planem i programem szkolenia, uwzględniającymi zakres wiedzy i umiejętności określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz.1132). Student po ukończeniu szkolenia i pozytywnym złożeniu egzaminu nabywa prawo do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w placówkach oświatowych.