wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Fitness-nowoczesne formy gimnastyki (aerobik)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Sikora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Proskura, asystent,
dr A. Sikora, adiunkt,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie zawodowe do pracy w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych oraz do prowadzenia nowoczesnych form gimnastyki w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkole. 

Umożliwienie nabycia wiedzy dotyczącej teoretycznych zagadnień związanych z aerobikiem i fitness oraz nabycie umiejętności
z zakresu techniki ćwiczeń aerobowych, wzmacniających i rozciągających wykorzystywanych podczas nowoczesnych form fitness prowadzonych do muzyki. Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki nauczania różnych sekwencji oraz choreografii.

Opis przedmiotu

Zajęcia realizowane są przez 3 semestry w formie wykładów oraz ćwiczeń. Studenci poznają możliwości kształtowania sprawności fizycznej środkami gimnastycznymi realizowanymi poprzez ćwiczenia aerobowe, siłowe oraz rozciągające przy muzyce. Poznają genezę aerobiku i fitness oraz zasady prowadzenia zajęć w oparciu o frazę muzyczną. Opanowują technikę bazowych kroków stosowanych w treningu fitness, technikę ćwiczeń siłowych i rozciągających oraz metodykę prowadzenia zajęć choreograficznych. Uczestnicy potrafią zaplanować i praktycznie przeprowadzić grupowe zajęcia fitness w zależności od charakteru jednostki treningowej.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Rady Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego z obszaru Instruktor fitness Akademii Wychowania Fizycznego ze specjalnością fitness - nowoczesne formy gimnastyki (Propozycja Polskiej Ramy Kwalifikacji w rekreacji ruchowej KOMSz TKKF oraz Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w rekreacji ruchowej z 23 listopada 2012 roku (w: Szumilewicz, 2015)).