wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Piłka ręczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dudkowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dudkowski, adiunkt,
dr J. Nosal, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do realizacji zadań szkoleniowo-wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą uprawiającą piłę ręczną w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (klubowym). Przygotowanie studenta do organizacji i prowadzenia współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz amatorskich grup seniorskich na poziomie III Ligi.

Kształcenie kandydata dotyczy: wiedzy o specyfice sportu dzieci i młodzieży; wiedzy o grze jaką jest piłka ręczna (jej specyfika, działania występujące podczas gry; wiedzy o strukturach organizacyjnych Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Wojewódzkich Związkach Piłki Ręcznej ale również o Szkolnym Klubie Sportowym, Uczniowskich Klubach Sportowych oraz Szkołach Mistrzostwa Sportowego; wiedzy i umiejętności metodycznej nauczania indywidualnych specyficznych umiejętności ruchowych (pomocniczych, podstawowych i głównych); wiedzy i umiejętności nauczania grupowych i zespołowych działań w ataku i w obronie; wiedzy i umiejętności związanych z organizacją turniejów piłki ręcznej, znajomość systemów rozgrywek; wiedzy i umiejętności kierowania sportowcem na etapie wstępnym i podstawowym; wiedzy i umiejętności kontroli sportowca; wiedzy i umiejętności obserwacji i analizy gry w piłkę ręczną; wiedzy i umiejętności planowania pracy treningowej, cyklu szkoleniowego, konstruowanie celów i zadań na poszczególnych etapach; postawy etyczno-wychowawcze, a zwłaszcza zasada fair play w sporcie.

Opis przedmiotu

System szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce; wiedza o grze, graczu i graczach; zdolności i umiejętności gracza; dobór i selekcja sportowców do gry w piłkę ręczną; edukacja sportowca nieuzdolnionego i uzdolnionego w kierunku piłki ręcznej; teoria i metodyka nauczania i doskonalenia gry i jej elementów; kierowanie zespołem dzieci i młodzieży podczas gry – cele i zadania.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego piłki nożnej - Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016 poz. 64).