wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych i piłek edukacyjnych / 2 sem.

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Nosal, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Chmura, prof. AWF Wrocław,
dr I. Cichy, adiunkt,
dr J. Nosal, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta  do wykorzystania  gry w piłkę nożną  jako środka wspierającego rozwój psychofizyczny ucznia.
Wyposażenie studenta w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu piłki nożnej pozwalających na  prowadzenie  zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych. Inspirowanie studentów  do refleksyjnego i kreatywnego wykorzystania różnych sportowych gier piłkarskich w edukacji człowieka funkcjonującego w zmiennym środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Doskonalenie metodycznych umiejętności nauczycielskich podczas prowadzenia zajęć z zespołowych gier sportowych.

Umożliwienie nabycia umiejętności niezbędne do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zajęć z dużą liczbą piłek; doboru zabaw i gier ruchowych z piłkami edukacyjnymi do indywidualnych możliwości intelektualnych i ruchowych uczniów, umiejętności niezbędnych przy tworzeniu zadań ruchowo-umysłowych wykorzystując piłki edukacyjne.
Opis przedmiotu

Charakterystyka gier w piłkę nożną i mini piłkę nożna, czynności występujące podczas gry w piłkę nożną, metodyka nauczania i doskonalenia czynności występujących podczas gry w piłkę nożną, diagnoza sprawności ukierunkowanej z zakresu gry w piłkę nożną, nauczanie czynności głównych i pomocniczych występujących podczas gry w piłkę nożną, charakterystyka odmian gry w piłkę nożną – plażowa piłka nożna, street soccer, futsal.W ramach przedmiotu student pozna zabawy integracyjne z piłkami edukacyjnymi EDUball. Alfabet - zabawy o charakterze orientacyjno-porządkowym. Ćwiczenia i zabawy z piłkami edukacyjnymi EDUball rozwijające umiejętności rachowania. Współpraca w grupie - zabawy z piłkami edukacyjnymi rozwijające myślenie abstrakcyjne. Rywalizacja - na przykładzie "wyścigu rzędów". Piłki edukacyjne EDUball w edukacji wczesnoszkolnej.