wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pływanie korekcyjne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł 4:Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Jaszczak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Jaszczak, adiunkt

Cel przedmiotu


Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących organizacji i realizacji zajęć z pływania korekcyjnego.

Opis przedmiotu


W ramach przedmiotu student pozna:

  • zalety stosowania ćwiczeń korekcyjnych w wodzie,
  • zasady przygotowania, realizowania i kontroli pływania korekcyjnego.