wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia relaksacyjne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł 4:Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Gębura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr K. Gębura, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami technik relaksacyjnych oraz metodyką prowadzenie sesji ćwiczeń relaksacyjno-koncentrujących z dziećmi w wieku szkolnym.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu Ćwiczenia relaksacyjne student zapozna się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu relaksacji. Student zapozna się z metodyką prowadzenia zajęć o charakterze relaksacyjnym z dziećmi w wieku 6-10 lat, pozna szereg ćwiczeń relaksacji i koncentracji.  Przedmiot ukierunkowany jest na praktyczne aspekty ćwiczeń relaksacyjnych, które mają umożliwić studentowi wykorzystanie poznanych technik w końcowej części zajęć podczas lekcji gimnastyki korekcyjnej.