wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Patofizjologia wad postawy

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 4:Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Sikora, adiunkt,
dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiadomości na temat 

- charakterystyki wad postawy pod względem patologicznych zmian w układzie ruchu

- różnych rodzajów skolioz

- możliwych przyczyn powstawania wadliwej sylwetki i skolioz

 - sposobów diagnozowania: tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie. 

Opis przedmiotu


 Student otrzyma wiedzę w zakresie wad postawy i skolioz, zostaną omówione przyczyny i skutki złych nawyków ruchowych oraz możliwości ich korekcji na różnym etapie  oddziaływania terapeutycznego. 

Zagadnienia z nowoczesnym diagnozowaniem wadliwych postaw ciała będą przedstawione w formie wykładów i w formie praktycznych obserwacji oraz praktycznego zastosowania dostępnych metod diagnozowania wad postawy.