wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Wychowanie fizyczne

Nazwa przedmiotu

Historia i teoria wychowania zdrowotnego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 4:Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_I_082 - Historia i teoria wychowania zdrowotnego

Jednostka prowadząca

Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Pawłucki, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Baranowska, adiunkt,
prof. dr hab. A. Pawłucki, prof. zw.

Cel przedmiotu

Wskazanie na wartość zdrowia, ukierunkowanie na zdrowie sposobu działania i myślenia, wskazanie strategii promocji zdrowia w różnych obszarach działań; wskazanie na wiodącą rolę aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia, jej związków z innymi składnikami tego stylu, związków ze zdrowiem, a także zagrożeń dla zdrowia.

Opis przedmiotu

Historia i teoria wychowania zdrowotnego (pedagogika zdrowia) prowadzona w formie wykładu i ćwiczeń. Przedstawiana perspektywa społecznego systemu zdrowia publicznego i szkoły promującej zdrowie ma umożliwić naukowe rozumienie roli nauczyciela kultury zdrowotnej.