wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Sędziowanie szkolnych zawodów sportowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł 4:Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenie zajęć) - Specjalność do wyboru: SPORT SZKOLNY

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Nosal, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dudkowski, adiunkt,
dr J. Nosal, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych w pracy z młodzieżą. Wyposażenie w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów, które regulują zachowania uczniów-sportowców biorących udział w zawodach sportowych realizowanych w środowisku szkolnym.

Opis przedmiotu

W trakcie zajęć studenci są inspirowani do refleksyjnego i kreatywnego wykorzystania różnych sportowych gier w edukacji ucznia funkcjonującego w zmiennym środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Doskonalą i rozwijają metodyczne kompetencje nauczycielskie w zakresie sędziowania zawodów sportowych zgodnie z ideą fair play jako elementem wychowania młodego człowieka.