wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria i metodyka - pływania: Treści do wyboru 2

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Klarowicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
dr M. Jaszczak, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni,
dr S. Szczepan, adiunkt,
prof. dr hab. K. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

  • Opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie:

- ewolucji techniki sportowej w pływaniu.

- planowania i projektowania treningu pływackiego.

- obiektywnych metod naboru i selekcji w sporcie pływackim.

- organizacji sportowych zawodów pływackich.

  • Opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z programowaniem, organizacją oraz praktycznym zastosowaniem różnych form zdrowotnych zajęć w wodzie.

Opis przedmiotu

Realizacja przedmiotu obejmuje 15 ćwiczeń po 45 min każde. Program przedmiotu obejmuje treści związane z metodyką  treningu sportowego w pływaniu.  Poznanie zasad periodyzacji, warsztatu trenerskiego oraz podstawowych założeń tworzenia treningów, mikrocykli oraz zawodów pływackich. Podstawowe zasady doboru i selekcji w sporcie pływackim