wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria i metodyka - pływania: Metodyka nauczania

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_15 - Teoria i metodyka pływania 1

Jednostka prowadząca

Zakład Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Kwaśna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
dr M. Jaszczak, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i doświadczenia, warunkujące efektywne prowadzenie zajęć z dziećmi na wstępnym etapie nauczania pływania

Opis przedmiotu

Zajęcia, podczas których studenci mają szansę na pogłębianie dotychczasowej wiedzy i umiejętności już podczas pracy i prowadzenia zajęć z dziećmi. Poznają podstawowe metody, formy i środki nauczania dopasowane do zajęć z pływania.