wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria i metodyka - pływania: Technika pływania sportowego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Jaszczak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
dr M. Jaszczak, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
mgr P. Piwowarczyk, asystent,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni,
dr D. Rudnik, asystent,
dr S. Szczepan, adiunkt

Cel przedmiotu


  1. Zapoznanie studentów w zasadami bezpieczeństwa zajęć organizowanych na pływalni.
  2. Przekazanie wiedzy dotyczącej cech środowiska wodnego w kontekście wstępnego etapu nauczania pływania.
  3. Kształtowanie umiejętności demonstracji i analizy technik pływania na poziomie standardowym.
  4. Przygotowanie studentów do pływania na wodach otwartych i realizacji programu obozu letniego w zakresie elementów ratownictwa wodnego.

Opis przedmiotu

"Teoria i metodyka pływania" jest obligatoryjnym przedmiotem realizowanym w trakcie czterech semestrów przez studentów kierunku Wychowanie Fizyczne. W czasie zajęć nabywają oni podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne przyszłym nauczycielom w pracy dydaktycznej nad wodą. Tematyka pierwszego semestru obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zajęć w wodzie, charakterystyką sił działających w środowisku wodnym i analizą czterech technik pływania sportowego na poziomie standardowym.