wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Szkolne wychowanie fizyczne

Nazwa przedmiotu

Teoria i metodyka gimnastyki - sporty gimnastyczne-do wyboru 2

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_14 - Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka sportowa (na przyrządach)

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Serafin, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Piestrak, adiunkt,
dr R. Serafin, wykładowca,
dr H. Sienkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

- C1 umożliwienie zdobycia wiedzy o tym sporcie gimnastycznym - historii i charakterystyce poszczególnych konkurencji.

- C2 umożliwienie nabywania umiejętności akrobatycznych w zakresie wykonywania podstawowych ćwiczeń indywidualnych, dwójkowych i zespołowych.

- C3 umożliwienie opanowania wiedzy o systematyce i metodyce nauczania ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych.

- C4 kształtowanie umiejętności pedagogicznych poprzez prowadzenie części wstępnej lekcji przez studentów. 

- C5 umożliwienie opanowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do stosowania pomocy i ochrony ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z akrobatyką sportową (podstawowymi ćwiczeniami) jako atrakcyjną dostępną i przydatną formą ruchu w szkolnym systemie wychowania fizycznego.