wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Szkolne wychowanie fizyczne

Nazwa przedmiotu

Teoria i metodyka gimnastyki - sporty gimnastyczne-do wyboru 1

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_06 - Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka podstawowa,
WF_17_I_053 - Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka w Szkole Podstawowej

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Serafin, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Piestrak, adiunkt,
dr R. Serafin, wykładowca,
dr H. Sienkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - umożliwienie zdobycia wiedzy o znaczeniu ćwiczeń użytkowo-sportowych na przyrządach jako środka do kształtowania cech psychomotorycznych oraz ogólnej i gimnastycznej sprawności fizycznej.

C 2 - umożliwienie nabywania umiejętności demonstrowania  podstawowych układów ćwiczeń wielobojowych.

C 3 - umożliwienie poprawnego opanowania terminologii, techniki wykonania i metodyki nauczania wybranych ćwiczeń użytkowo-sportowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką kształtowania właściwości motorycznych przy pomocy przyborów i przyrządów, doskonalenie umiejętności wykonywania układów ćwiczeń na przyrządach oraz posługiwania się poprawną terminologią gimnastyczną, zdobycie wiedzy i umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.